Logo

Beliebt

Еще интересное

Ang parabula ay gumagamit ng pagtutulad at metapora upang bigyan ng diin ang kahulugan. Ito ay madalas na hango sa Banal na Kasulatan at kuwentong umaakay sa tao sa matuwid na landas ng... Ano ang tungkulin ng Espiritu Santo?